PSYYKE- sana tulee kreikasta tarkoittaen elämää, henkeä, sielua,
jotain henkilön yksilöllisyyteen tai persoonallisuuteen liittyvää henkistä ominaisuutta

TERAPIA-sanakin tulee kreikan kielestä tarkoittaen alunperin palvelua ja auttamista,
sanan nykymerkitys on hoitavaksi ja parantavaksi tarkoitettua toimintaa

PSYKOTERAPIA on siis psykologisten ongelmien hoitoa ja korjaamista

KOGNITIIVINEN tarkoittaa ihmisen tietoa käsitteleviä prosesseja, esimerkiksi muistia, oppimista, ajattelua, havaitsemista, tarkkaavaisuutta, luovuutta ja ongelmanratkaisua.

KÄYTTÄYTYMINEN tarkoittaa laajasti käsitettynä kaikkia niitä asioita, mitä elävissä olennoissa ja siten myös ihmisessä tapahtuu: niihin kuuluvat ajatteleminen, tunteet ja toiminta. Käyttäytymistä tapahtuu koko ajan eri tasoilla.

KÄYTTÄYTYMISTERAPIA pohjautuu KÄYTTÄYTYMISEN ANALYYSIIN, jossa tarkastellaan yksilön elämäntilannetta laaja-alaisesti ajattelun, tunteiden ja toiminnan tasoilta. Ongelmaa ratkottaessa tutkitaan mitä asiakas tekee, sanoo, tuntee ja ajattelee ja mitkä ovat hänen fysiologiset reaktionsa

Ongelmaa analysoitaessa eritellään myös niitä tilannetekijöitä ja olosuhteita, joissa ongelmakäyttäytyminen esiintyy.


KOGNITIIVINEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIA on lyhyesti kerrottuna:
nykyhetkeen keskittyvää, harjoittelupainotteista, tavoitteellista ja aktiivista psykoterapiaa.

Ongelmia, joihin kognitiivisen käyttäytymisterapian on todettu olevan erityisen tehokasta:

MASENNUS ja MUUT MIELIALAHÄIRIÖT
KAKSISUUNTAINEN MIELIALAHÄIRIÖ

PANIIKKIHÄIRIÖ
SOSIAALISTEN TILANTEIDEN PELKO
YLEISTYNYT AHDISTUNEISUUS
PAKKO-OIREINEN HÄIRIÖ
TRAUMAPERÄINEN STRESSIHÄIRIÖ

SYÖMISHÄIRIÖT
ALKOHOLIN VÄÄRINKÄYTTÖ
PARISUHDEONGELMAT
UUPUMUS

Klikkaa täältä: lisää tietoa