TYÖNOHJAUS

Työnohjausta ongelmanratkaisu-periaatteella.

Uusien näkökulmien ja luovien ratkaisujen avulla tukea ohjattavan työhön.